Network Monitoring and Analysis Blog

Thursday, 16 April 2020 12:21

Unified Communications: Monitoren

Netscout Communications – nGeniusOne

Bij veel organisaties is recentelijk het aantal thuiswerkers fors toegenomen. Deze thuiswerkers maken op grote schaal gebruik van Unified Communications oplossingen voor communicatie met kantoor en externe contacten. 

Core UC infrastructuur, maar ook vele backend systemen, bevinden zich echter in een datacenter waarnaar nu plotseling vele gebruikers vanuit huis een VPN-verbinding hebben. Dit zorgt voor een grote verschuiving in het netwerkverkeer, met name naar de ingress data points van het datacenter.

Goede zichtbaarheid van het netwerkverkeer binnen deze UC-systemen en bijbehorende protocollen, is nodig om eventuele problemen aan het licht te brengen en de root cause te kunnen achterhalen. Tevens is monitoring van het ingress verkeer nodig om het toenemende verkeer van de thuiswerkers te kunnen troubleshooten. Zonder deze zichtbaarheid is adequate monitoring van deze kritische services niet mogelijk, met het risico dat gebruikers te maken krijgen met afnemende kwaliteit en met  lagere productiviteit tot gevolg.

Wanneer het nGeniusONE Service Assurance Platform deze zichtbaarheid bezit, is het mogelijk om:

 • de performance van kritische UC-services te bewaken op het gebied van signalling en media kwaliteit ten behoeve van snelle troubleshooting;
 • het domein waarin problemen zich voordoen, snel te kunnen vaststellen en verantwoordelijke support in te schakelen;
 • de bandbreedte en QoS te managen van de netwerk infrastructuur, zowel intern als naar het internet;
 • firewall performance te bewaken door middel van analyse van het VPN-verkeer aan beide zijden van de firewall. 

 Unified Communications & Collaboration Quality monitoring

Supplier

 • NETSCOUT

  NETSCOUT is a leading provider of networking service assurance, cybersecurity and business intelligence solutions. The product portfolio spans both enterprise and service provider environments, unlocking the power of IP-based data to give you the visibility, security, performance, usage and experience insights needed to deliver uninterrupted, flawless services to your customers. This includes enterprise network monitoring solutions and Unified Comminications (UC) monitoring solutions.

  The portfolio of handheld test solutions for IP wired- and wireless networks became NetAlly in 2019.

Related Blog messages

 • LinkRunner and AirCheck now with NetAlly

  NetAlly Spins Out of NETSCOUT to Further Drive the Handheld Network Testing (HNT) portfolio. Company’s first product enhancements include AirCheck G2 Wi-Fi 6 (802.11ax) support and new Link-Live cloud platform updates that centralize tester management and data visibility for network engineers and technicians

  Colorado Springs, Colorado USA – August 14, 2019 – Today marks the launch of NetAlly®, a new company comprised of a team that has been developing highly recognized and respected brands of portable network test solutions for over 25 years. Formerly a business unit of NETSCOUT®, and previously part of Fluke Networks®, the company is now an independent provider of handheld testing solutions including the LinkRunner® Network Auto-Tester, AirCheck™ G2 Wireless Tester, ......

 • Bescherming van persoonsgegevens tijdens monitoring

  De boetes liegen er niet om: vier procent van de omzet met een maximum van twintig miljoen euro. En de raad van bestuur is hoofdelijk aansprakelijk. Met een Autoriteit Persoonsgegevens, die straks streng gaat handhaven, hebben we het hier niet over bangmakerij. Hoe zorg je ervoor dat de kans op een boete of reputatieschade tot het minimum beperkt wordt? Door de bescherming van persoonsgegevens tot prioriteit nummer één te maken. De burger/patiënt/consument staat in de GDPR namelijk centraal.

  Netwerk monitoring zal ook aan deze norm moeten voldoen. NETSCOUT® monitoring and security solutions, met in het bijzonder nGenius® Packet Flow System (PFS) zorgt ervoor dat er zichtbaarheid (visibility) ontstaat voor bedrijven, die voldoet aan de regelgeving, of dit nu cloud- , hybride- of lokale netwerken zijn is om het even.

 • HL7 monitoring with nGenius One

  Op het gebied van ICT innovatie en volwassenheid worden grote stappen gemaakt door zorg organisaties als we kijken naar een steeds meer centrale benadering van zorg verlenen. Snel en veilig op een kosten efficiënte manier interactie maken met het elektronisch patiënten dossier (EPD), imaging services (DICOM) en diagnostische testresultaten bestemd voor de specialisten en/of communicatie met patiënten behoren in de zorg tot de dagelijkse activiteiten.