Power Conversie & KMT Solutions

kabelselectie met digitale handtekening

MS-Technik MS-Technik

In kabelsleuven en –kanalen zoals bij elektrische constructies vindt men vaak op elkaar lijkende of niet-geïdentificeerde kabels. Hierdoor bestaat het risico de onjuiste kabel aan te snijden waardoor niet zelden gevaarlijke situaties en/of hoge kosten ontstaan.Ter voorkoming van gevaarlijke situaties met vaak aanzienlijke financiële gevolgen wordt een selectiemeting geadviseerd voordat een kabel geknipt of met montagewerkzaamheden begonnen wordt.

  Veilige kabelselectie bij lange kabels

 • Funktieprincipe De selectie-impulsgenerator S21 stuurt een impulsstroom met digitale signatuur met bepaalde polariteit, amplitude, en frequentie in de te selecteren kabel. Met de flexibele inductieve stroomtang en de selectieontvanger S20 word de impulsstroom gemeten. Herkent de ontvanger de digitale signatuur van de zendstroom, brandt de signatuurlamp en vermijdt onzekerheid door stoorimpulsen (bijv, door het schakelen in netten). Polariteit, intensiteit en ritme van de stroom worden in oorspronkelijke vorm weergegeven. Deze eenduidige identificatie maakt dat de meting veel meer zekerheid biedt op langere kabels. Inductieve stroomtoevoer maakt de inspanning aanzienlijk eenvoudiger bij kabeldoorvoer onder de straat en eigen opritten.

 • Main Advantages

  De digitale signatuur van een uitleesimpuls verhoogt de betrouwbaarheid van de uitleesmeting:
 • Duidelijke identificatie van een kabel op bouwterreinen:
 • Door automatische inrichting eenvoudige handhaving:
 • Digitale geheugenopslag en automatische instelling van de versterker:
 • Impulsgenerator met groot vermogen:
 • Inductieve signaalinvoer met Flextang bijvoorbeeld bij ondergrondse kabeldoorvoer:

Related Solutions

 • alles in 1 kabelfout locatiesysteem

  U wilt de beschikking hebben over voldoende hoogspanning en vermogen om kabelfouten in het laagspanningsnet en openbare verlichting zichtbaar te maken. U wilt het liefst werken vanuit een eenvoudig bedieningsveld en u wilt tegelijkertijd meteen kunnen zien wat er gebeurt. Bovendien is het handig als het gewicht en de afmetingen binnen hanteerbare normen blijven, zodat u bij storingen snel een geschikt vervoermiddel kunt kiezen.
 • selecteer de juiste kabel

  In kabelsleuven en –kanalen zoals bij elektrische constructies vindt men vaak op elkaar lijkende of niet-geïdentificeerde kabels. Hierdoor bestaat het risico de onjuiste kabel aan te snijden waardoor niet zelden gevaarlijke situaties en/of hoge kosten ontstaan.Ter voorkoming van gevaarlijke situaties met vaak aanzienlijke financiële gevolgen wordt een selectiemeting geadviseerd voordat een kabel geknipt of met montagewerkzaamheden begonnen wordt.

 • Kabelfoutlocalisatie met automatische intelligente zekering NSG 7000 G/T

   

  De NSG 7000 GSM/TDR is een automatische zekering die de stroomvoorziening van klanten in laagspanningsnetten in bedrijf houdt gedurende sluimerende of andere storingen. De NSG 7000 GSM/TDR is zo klein dat hij nagenoeg in elke gesloten kabelverdeelkast kan worden geplaatst. De aan de binnenkant van de kast geplaatste magneetantenne kan het spanning- en stroomverloop continu monitoren zonder dat er een persoon ter plaatse blijft.

   

   

Supplier

 • MS TECHNIK

  MST builds a powerfull and user-friendly set of a generator and a receiver that allows to select one energy cable our of many energy cables in one bundle. It's a low cost but still cost-saving tool that is being used by companies active in power distribution.

Related Blog messages

 • Heynen joins Dutch Power

  Dutch Power successfully connects enterprising players in the energy sector. Together the members share knowledge and initiate technological innovation. Dutch power creates the platform for this interaction, giving an impulse to energy professionalism in The Netherlands.

 • kabelselectie meetkoffer v2

  De juiste kabel selecteren – om die bijvoorbeeld buiten bedrijf te stellen – is vaak niet eenvoudig. Er spelen heel veel factoren een rol, die in de praktijk soms tot ongewenste resultaten leiden.