Network Monitoring and Analysis Blog

Wednesday, 13 September 2017 07:02

HL7 monitoring with nGenius One

nGenius One plaform for HL7 monitoring
Op het gebied van ICT innovatie en volwassenheid worden grote stappen gemaakt door zorg organisaties als we kijken naar een steeds meer centrale benadering van zorg verlenen. Snel en veilig op een kosten efficiënte manier interactie maken met het elektronisch patiënten dossier (EPD), imaging services (DICOM) en diagnostische testresultaten bestemd voor de specialisten en/of communicatie met patiënten behoren in de zorg tot de dagelijkse activiteiten.
De HL7 implementatie heeft een directe invloed op de patiënt ervaring binnen de zorg. Het HL7 protocol is op zijn beurt afhankelijk van de kwaliteit van het IT netwerk waarin het EPD, maar ook radiologie, de applicatieserver, de back-end databases en alle benodigde service enablers zoals DNS, DHCP, LDAP, Active Directory of RADIUS een rol spelen. Kwaliteitsverminderingen of uitval in de communicatie van o.a. patiënten dossiers, verzekeringsgegevens, opnames, testresultaten of facturatie kan vertraging of erger betekenen als het gaat om de behandeling van een patiënt. IT afdelingen binnen de zorg hebben behoefte aan een robuuste triage, performance management en service assurance die in staat is deelnemers te identificeren, snel fouten te isoleren over meerdere domeinen en vendors. Deze informatie is verrijkt met gegevens van individuele HL7 fields. Het nGeniusONE® Service Assurance platform biedt real-time analyse en visibility van zowel patiëntenzorg als wat voor bedrijfsapplicatie verkeer door het netwerk stroomt. nGeniusONE® wordt aangedreven door Adaptive Service Intelligence ™ (ASI) technologie, een gepatenteerde hoog schaalbare “deep packet inspection engine” dat gebruikt wordt voor het traceren van traffic-flow over alle service domeinen. Het platform helpt snelle triage performance issues wat invloed hebben op de HL7 services door het leveren van aanzienlijk verlagingen van gemiddelde reparatie tijden (MTTR – Mean Time to Repair en MTTI – Mean Time to Innocence) om vervolgens ook aan te tonen wat NIET het probleem is. Voordelen nGeniusONE® voor HL7 zorginstellingen: - Aanzienlijk verlaging van MTTR/MTTI - Snel troubleshooten van netwerkvertragingen - Verbeteren van de analyse van HL7 interoperabiliteit diensten - Verlagen van analysetijd van afzender/ontvanger issues