Network Monitoring and Analysis Blog

Wednesday, 13 September 2017 06:55

Citrix XenApp monitoring

nGenius Citrix XenApp monitoring
NETSCOUT is een partner van Citrix en biedt met hun Real-time layer 2-7 monitoring van XenApp, XenDesktop en NetScaler, de juiste oplossing om problemen rondom Citrix omgevingen snel en adequaat te onderzoeken. Het nGeniusOne Service Assurance Platform biedt zeer uitgebreid inzicht in de performancekarakteristieken van alle applicaties die via een Citrix omgeving geleverd worden, maar ook van de Citrix resources, waardoor exact wordt aangeven waar eventuele service degradaties optreden. Ook binnen een virtuele omgeving is dit mogelijk door middel van virtuele probes.
Enkele typische toepassingen hiervan zijn: - Het vaststellen waardoor trage logins of authenticatie problemen worden veroorzaakt. - Vaststellen waardoor plotselinge disconnects optreden tussen user en applicatie. - Analyse van responsetijden van alle applicaties, van XenApp/XenDesktop resources en van storage systeem/databases. - Analyse en bewaking van de DNS omgeving en andere service enablers (vanwege de afhankelijkheid van Citrix) In de zorg wordt Citrix XenApp en XenDesktop veel toegepast en zijn organisaties hiervan vaak in hoge mate afhankelijk voor bijvoorbeeld het raadplegen van EPD’s en het delen van beeldmateriaal en behandelinstructies. Naast gedetailleerde performance analyse en fout-opsporing, verschaft het Netscout systeem tevens inzicht in wie deze gegevens raadpleegt. Bij een automatische koppeling met user-management, wordt hieraan ook direct een login-naam verbonden.